Interview v časopise LETU ZDAR

Článok s mojou osobou…..

Úspešné holuby ktoré vylietali 1 miesto v SEMK…

Moja legenda…“1088″ najúspešnejší holub na DT 3x CV…

Syn „1088“

Vnuk „1088“

„6675“ 5 miesto SR kat.“C“

Výborný závodník na DT povod – P.Matalík /Olympia Mácha

Výborný závodník na DT – pôvod – Š.Pinčák/Olympia Mácha

2 cena LIEGE 942 km SEMK 2008

Vnuk „6675“

1 cena LIEGE 942 km SEMK 2008

Výborný závodník na DT pôvod F.Mano

1 cena BRUSEL 1034 km v OZ TO 2006

Výborný závodník na DT – pôvod F.Mano